Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Konfigurowanie powiadomień dla użytkowników w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: lipca 31, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Powiadomienia użytkownika informują o różnych działaniach lub aktywnościach na koncie. Powiadomienia otrzymywane od HubSpot można skonfigurować i kontrolować.

Superadministratorzy na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień dla innych użytkowników. W przypadku skonfigurowania domyślnych powiadomień preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed domyślnymi.

Aby skonfigurować powiadomienia HubSpot:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
 • Kliknij karty E-mail, Komputer stacjonarny, Inne aplikacje i Aplikacja mobilna, aby ustawić typ powiadomień, które chcesz otrzymywać.
 • Aby włączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień i zaznacz pole wyboru powiadomienia. Aby wyczyścić wszystkie powiadomienia, wybierz opcję Wyczyść wszystkie preferencje w górnej części sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia.

E-mail

Kliknij, aby włączyć ten przełącznik i otrzymywać powiadomienia e-mail na swoją skrzynkę odbiorczą.

notification-preferences-email

Uwaga: użytkownicy nie otrzymają więcej niż 1000 powiadomień e-mail, dla każdego typu powiadomienia, dziennie. Gdy powiadomienie zostanie wysłane 1000 razy tego samego dnia na ten sam adres e-mail, wszelkie dodatkowe wysyłki zostaną anulowane.

Pulpit

Sposób otrzymywania powiadomień

Istnieją trzy różne typy powiadomień na pulpicie. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik dla każdego z poniższych typów powiadomień.

 • Dzwonek: powiadomienia będą wyświetlane jako czerwona plakietka na dzwonku na pasku nawigacyjnym. Kliknij dzwonek, aby wyświetlić ostatnie powiadomienia.
 • Pop-up: powiadomienia pojawią się na ekranie, gdy jesteś zalogowany i aktywny na swoim koncie HubSpot.
 • Przeglądarka: powiadomienia będą wysyłane do przeglądarki, gdy nie jesteś aktywny w HubSpot, ale Twoje konto HubSpot jest otwarte w innej karcie lub oknie przeglądarki. Na przykład powiadomienie zostanie uruchomione, jeśli masz otwarte dwie karty, z których jedna to HubSpot, ale jesteś aktywny na karcie innej niż HubSpot. Kliknij opcję Zezwalaj na powiadomienia, aby umożliwić HubSpot wyświetlanie powiadomień w przeglądarce.
Uwaga:
 • Jeśli zalogujesz się na swoje konto HubSpot w innej przeglądarce, będziesz musiał włączyć powiadomienia w nowej przeglądarce.
 • Jeśli nie możesz wyświetlać powiadomień w przeglądarce po kliknięciu opcji Zezwalaj na powiadomienia, konieczne może być również zezwolenie na wyświetlanie powiadomień w ustawieniach systemu operacyjnego.
 • Aby edytować powiadomienia o sprzedaży w Chrome, należy zmodyfikować ustawienia powiadomień w rozszerzeniu Chrome.

notification-preferences-desktop-1

Dźwięk i wygląd

Zaznacz pole wyboru, aby odtwarzać dźwięk po otrzymaniu nowego powiadomienia wyskakującego lub wyświetlać czerwoną kropkę na karcie przeglądarki, gdy masz nieprzeczytane powiadomienia dzwonka.

Uwaga: ikona powiadomień pojawi się w zakładkach przeglądarek obsługujących favicon.

Aplikacja mobilna

Powiadomienia push i w aplikacji będą wysyłane na urządzenie mobilne. Preferencje dotyczące powiadomień można skonfigurować w ustawieniach aplikacji mobilnej.

Rodzaje powiadomień

Kliknij grupy powiadomień, aby je rozwinąć lub użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby znaleźć temat powiadomienia, który chcesz edytować. Poniżej przedstawiono sekcje powiadomień i ich zawartość:

 • Akademia: otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach swoich certyfikatów, nagród i ćwiczeń.
 • Reklamy: otrzymuj powiadomienia o uruchomieniu lub wstrzymaniu sekwencji reklam.
 • Blog: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy komentarz do wersji roboczej posta na blogu, gdy użytkownik udostępni Ci wersję roboczą posta na blogu, gdy pojawi się nowy komentarz do posta na blogu, gdy HubSpot zakończy skanowanie Twojego bloga oraz gdy otrzymasz @-wpis w komentarzu do wersji roboczej posta na blogu.
 • Dzwonienie: otrzymuj powiadomienia, gdy połączenie przychodzące na Twój numer telefonu HubSpot zostanie zarejestrowane.
 • Czat i konwersacje e-mail: otrzymywanie powiadomień o czatach i konwersacjach e-mail ze skrzynki odbiorczej konwersacji. Otrzymuj powiadomienia, gdy konwersacja zostanie przypisana do Ciebie, ponownie przypisana do Ciebie, pojawi się odpowiedź na konwersację, gdy jesteś @-wspominającym w konwersacji oraz gdy w skrzynce odbiorczej pojawi się nowa nieprzypisana konwersacja. Nawet jeśli te powiadomienia są włączone, użytkownik otrzyma powiadomienie tylko wtedy, gdy wcześniej przeszedł do skrzynki odbiorczej. W przypadku użytkowników w zespole z dostępem do skrzynki odbiorczej, tylko główni członkowie zespołu będą otrzymywać powiadomienia o nieprzypisanych wątkach.
 • Kontakty i firmy: otrzymuj powiadomienia, gdy firma lub kontakt jest przypisany do Ciebie, gdy istnieje duplikat rekordu, gdy jesteś @-wspomniany w rekordzie firmy lub kontaktu.
 • Obiekty niestandardowe: otrzymuj powiadomienia, gdy rekord obiektu niestandardowego zostanie przypisany do Ciebie lub gdy zostaniesz @wspomniany w rekordzie obiektu niestandardowego.
 • Pulpity nawigacyjne : otrzymuj powiadomienia, gdy zostaniesz wspomniany @ w notatce na pulpicie nawigacyjnym lub gdy zostaną ci przypisane uprawnienia do wyświetlania lub edytowania pulpitu nawigacyjnego.
 • Transakcje: otrzymuj powiadomienia, gdy transakcja zostanie przypisana do Ciebie, gdy transakcja, którą posiadasz lub obserwujesz, przejdzie do innego etapu transakcji oraz gdy zostaniesz wspomniany @ w rekordzie transakcji.

Uwaga: powiadomienia o przypisaniach są opóźnione o pięć minut od czasu przypisania. Jeśli w tym samym czasie przydzielono ci wiele rekordów lub zadań, zadania tego samego typu są łączone w jedno powiadomienie po opóźnieniu (np. przydzielono ci [x] kontaktów, [x] zadań itp.)

Istnieją również przypadki, w których powiadomienie o przypisaniu nie zostanie wysłane. Nie otrzymasz powiadomienia, jeśli: • E-mail (tylko komputery stacjonarne i urządzenia mobilne): otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś kliknie, otworzy lub odpowie na Twoją wiadomość e-mail.
 • Ankiety zwrotne: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowa ankieta dotycząca lojalności klientów, zadowolenia klientów, obsługi klienta lub niestandardowa.
 • Przesyłanie formularzy: otrzymuj powiadomienia, gdy odwiedzający lub kontakt prześle formularz. Ten typ powiadomienia pojawi się tylko dla użytkowników z dostępem do narzędzia formularzy.
 • Ogólne: otrzymywanie powiadomień o niektórych narzędziach i aktualizacjach rekordów. Otrzymuj powiadomienia w następujących przypadkach:
  • Zatwierdzenia: gdy członek zespołu poprosi Cię o zatwierdzenie, anuluje prośbę o zatwierdzenie lub zatwierdzi Twoją prośbę.
  • Komentarze: gdy jesteś @wspomniany w komentarzu i gdy pojawia się nowy komentarz do aktywności, którą zalogowałeś, skomentowałeś lub w której byłeś @wspomniany.
  • Ogólne: gdy cele przypisane do użytkownika zmieniają status.
  • Marketplace: po zaktualizowaniu recenzji napisanej lub zgłoszonej w Solutions lub App Marketplace, po zakończeniu skanowania plików cookie i po zakończeniu wycofywania importu.
  • Projekty: gdy pojawi się aktualizacja projektu, do którego jesteś przypisany, lub zostaniesz @wspomniany w projekcie.
  • Aktualizacje rekordów: gdy rekord, którego jesteś właścicielem lub obserwujesz, jest powiązany z innym rekordem, gdy w rekordzie, którego jesteś właścicielem, zostanie zarejestrowana nowa aktywność lub gdy ktoś wyświetli dokument, którego jesteś właścicielem.
 • Listy: otrzymuj powiadomienia, gdy lista zakończy przetwarzanie i będzie gotowa do użycia.
 • Marketplace: otrzymuj powiadomienia o zasobach i zakupach w Marketplace. Otrzymuj powiadomienia o dostępności aktualizacji zasobów, żądaniu zwrotu pieniędzy, potwierdzeniu zakupu, wydaniu zwrotu pieniędzy, anulowaniu żądania zwrotu pieniędzy lub odrzuceniu żądania zwrotu pieniędzy.
 • Płatności: otrzymuj powiadomienia o zainicjowaniu lub niepowodzeniu płatności, otrzymaniu płatności oraz utworzeniu lub niepowodzeniu wypłaty.
 • Wyceny: otrzymywanie powiadomień o wycenach. Otrzymuj powiadomienia, gdy wymagana jest kontrasygnata, wycena została opłacona, wycena została podpisana przez klienta, wycena, którą kontrasygnujesz, została w pełni podpisana lub wycena, którą posiadasz, została w pełni podpisana.
 • Skanowanie SEO: otrzymaj powiadomienie, gdy skanowanie SEO dla Twojej domeny zostanie zakończone.
 • Powiadomienia systemowe: otrzymuj powiadomienia o zakończeniu początkowej synchronizacji danych, o gotowości eksportu do pobrania, o zakończeniu importu, o wyeksportowaniu przez użytkownika ponad 50% rekordów na koncie, o wstrzymaniu integracji z Salesforce lub o błędzie synchronizacji, a także o żądaniu przez użytkownika Salesforce dostępu do rekordu w HubSpot.
 • Zadania: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przydzielone zadanie, gdy termin jego wykonania dobiegnie końca lub gdy zostaniesz @wspomniany w notatce dotyczącej zadania. Możesz także zdecydować się na otrzymywanie jednej wiadomości e-mail każdego dnia tygodnia jako podsumowania swoich zadań.

Uwaga: zadania utworzone za pośrednictwem interfejsu API HubSpot nie będą wyzwalać powiadomień.


 • Zgłoszenia: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie ci przydzielone zgłoszenie, gdy zgłoszenie, którego jesteś właścicielem lub które obserwujesz, przejdzie do innego statusu lub gdy zostaniesz wspomniany @ w rekordzie zgłoszenia.
 • Transkrypcja i analiza: otrzymuj powiadomienia, gdy śledzone terminy zostaną znalezione w rozmowie, gdy transkrypcja z nagrania jest gotowa i gdy śledzone terminy są gotowe do raportowania.
 • Wizyty w witrynie (tylko e-mail): otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty, firmy i potencjalni klienci odwiedzają Twoją witrynę.
 • Przepływy pracy: otrzymuj powiadomienia, gdy akcja "wyślij powiadomienie" zostanie uruchomiona dla Twojego użytkownika w przepływie pracy. Możesz także zdecydować się na otrzymywanie wiadomości e-mail w każdy piątek, jeśli w przepływie pracy nastąpiła zmiana w zapisach.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.