Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera dina kontakters prenumerationer på meddelanden

Senast uppdaterad: november 16, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Lär dig hur du visar och hanterar dina kontakters prenumerationstyper. Kontakter kan hantera sina e-postpreferenser med hjälp av länkarna i sidfoten i dina marknadsföringsmeddelanden. Du kan också skicka kontakter en länk för att hantera sina egna prenumerationsinställningar.

Observera: inställningar för e-postprenumerationer är knutna till en e-postadress snarare än till en kontakt. Om du t.ex. tar bort en kontakt som har valt bort e-postkommunikation kommer en ny kontakt som skapas med samma e-postadress också att väljas bort.

Hantera prenumerationer för enskilda kontakter

Du kan granska, prenumerera på eller avsluta prenumerationer för kontakter manuellt från deras kontaktregister:
 • Klicka på kontaktens namn.
 • Klicka på Visa prenumerationer i det vänstra sidofältet under avsnittet Kommunikationsprenumerationer.
 • I den högra panelen listar fliken Prenumerationer en kontakts aktuella prenumerationer.
  • Om du har köpt tillägget Affärsenheter kan du filtrera kontaktens prenumerationer efter affärsenhet. Klicka på rullgardinsmenyn Affärsenhet och välj en affärsenhet.
  • Du kan granska historiken för kontaktens prenumerationsaktivitet genom att klicka på fliken Historik .

manage-contact-subscriptions-panel

 • För att manuellt prenumerera eller omprenumerera en kontakt på en viss prenumerationstyp:
  • Håll muspekaren över prenumerationstypen:
   • Om kontakten ännu inte har angett om de vill ta emot e-postmeddelanden för prenumerationen klickar du på Prenumerera.
   • Om kontakten tidigare har valt bort att ta emot e-postmeddelanden för prenumerationstypen kan du återprenumerera dem genom att klicka på Återprenumerera.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Prenumerationstyper för kommunikation och väljer sedan en prenumerationstyp.
  • Välj en rättslig grund för kommunikation och ange förklaringen för samtycke till kommunikation. Dessutom måste du lägga till en rättslig grund för att behandla för att spåra och lagra kontaktens uppgifter i din databas.
  • Klicka på Spara.
 • Om du vill avsluta en kontakts prenumeration manuellt håller du muspekaren över prenumerationen och klickar sedan på Avsluta prenumeration.

Uppdatera prenumerationer i bulk

Du kan lägga till eller ta bort kontakter från en prenumerationstyp i bulk från kontaktens indexsida eller automatiskt via arbetsflöden.

Observera: du kan inte uppdatera WhatsApp-prenumerationstypen i bulk. Läs mer om hur du väljer enskilda kontakter till WhatsApp-kommunikation.

Uppdatera prenumerationer på kontaktens indexsida

Du kan uppdatera en kontakts prenumerationstyp i bulk på kontaktens indexsida. Du kan också ta bort en opt-out av all e-poststatus som lades till manuellt av en användare i ditt HubSpot-konto.

 • Markera kryssrutorna bredvid de kontakter vars prenumerationer du vill uppdatera.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Redigera kommunikationsprenumerationer.

edit-communication-subscriptions-contacts-index-page

 • I den högra panelen:
  • Välj en meddelandekanal:
   • E-post: uppdatera kontaktens prenumerationsinställningar för e-post.
   • WhatsApp: om du har kopplat ett WhatsApp-företagskonto till din konversationsinkorg kan du uppdatera deras WhatsApp-prenumerationsinställningar.
   • SMS: om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-konto och har konfigurerat SMS-meddelanden i HubSpot kan du uppdatera kontaktens prenumerationsinställningar för SMS.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Prenumerationstyper för kommunikation och markera sedan kryssrutorna för de prenumerationstyper du vill uppdatera.
  • Välj önskad prenumerationsstatus eller, om du har aktiverat sekretessinställningar för data, kontaktens opt-in-status.
  • Om kontakterna har valts bort av en HubSpot-användare markerar du kryssrutan Ta bort opt out från all e-post för att välja in dem igen.
  • Om du har aktiverat dataskyddsinställningar väljer du en rättslig grund för att kommunicera med kontakten. Du måste också lägga till en rättslig grund för att spåra och lagra kontaktens uppgifter i din databas.
  • Ange en Förklaring för samtycke till kommunikation för dessa kontakter.
  • Klicka på Spara.

Uppdatera prenumerationsstatus för kontakter med ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise )

Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du välja dina kontakter till en kommunikationsprenumerationstyp i bulk med hjälp av ett kontaktbaserat arbetsflöde.

Observera: Om en kontakt tidigare har valts bort från en prenumeration kan den prenumerationen inte läggas till med ett arbetsflöde. Detta gäller även om kontakten har valt bort prenumerationen eller om den har avregistrerats av en HubSpot-användare eller ett arbetsflöde.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
 • Skapa ett kontaktbaserat arbetsflöde och ställ in dina registreringsutlösare för att bestämma vilka kontakter som ska registreras.
 • Klicka på + plus-ikonen för att lägga till dina arbetsflödesåtgärder.
 • Under Fastighetsadministration väljer du åtgärden Hantera status för e-postprenumeration .
 • Klicka på rullgardinsmenyn Ny opt-status för att välja en opt-status.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av kommunikationsabonnemang och välj sedan en abonnemangstyp.
 • Om du har aktiverat sekretessinställningar för data klickar du på rullgardinsmenyn Rättslig grund för kommunikation med kontakt ochväljer sedan ett alternativ.

workflow

 • Klicka på Spara.

Ta bort en kontakt från en prenumeration

Om du har inaktiverat dina sekretessinställningar kan du skicka marknadsföringsmeddelanden till en kontakt utan uttryckligt godkännande från dem. HubSpot kommer att spåra när en kontakt själv väljer bort från din e-postlista, men du kan också välja bort en kontakt manuellt eller välja bort en lista med kontakter genom en import.

Observera: Din juridiska avdelning är alltid den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad i din specifika situation.

Egenskaper för bortvalda kontakter

Om dataskyddsinställningarna inte är aktiverade i ditt konto kan du kontrollera en kontakts bortvalda e-postegenskaper:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
 • Klicka på kontaktens namn .
 • Klicka på Visa alla egenskaper i den vänstra panelen.
 • Till höger skriver du Opt i sökfältet Sök egenskaper. Du ser egenskapen Bortvald från e-post för varje e-posttyp i ditt konto, tillsammans med egenskapen Avregistrerad från alla e-post meddelanden.
  • Om en kontakt har avregistrerat sig från en viss prenumerationstyp, t.ex. Standard HubSpot-bloggprenumeration, kommer motsvarande egenskap att ha ett värde på Ja.
  • Om en kontakt har avregistrerat sig från all kommunikation kommer egenskapen Avregistrerad från all e-post att ha värdet true.

Observera: om egenskapen Unsubscribed from all email contact har värdet true kommer du inte heller att kunna ringa kontakten utan att först ange en juridisk engångsgrund för att kommunicera med dem.

opt-out-contact-properties

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.