Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Hantera dina kontaktpersoners e-postprenumerationer

Senast uppdaterad: november 17, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Lär dig hur du visar och hanterar dina kontaktpersoners e-postprenumerationstyper. Kontakterna kan hantera sina e-postinställningar med hjälp av länkarna i sidfoten på dina marknadsföringsmeddelanden. Du kan också skicka kontakterna en länk för att hantera sina egna e-postinställningar.

Observera att inställningar för e-postprenumerationer är knutna till en e-postadress, snarare än till en kontakt.Om du t.ex.raderar en kontakt som valt bort e-postkommunikation, kommer en ny kontakt som skapas med samma e-postadress också att välja bortden.

Hantera prenumerationer för enskilda kontakter

Du kan granska och lägga till prenumerationer manuellt för en enskild kontakt från kontaktregistret.
 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
 • Klicka på namnet på kontakten.
 • Klicka på Visa prenumerationer i den vänstra sidofältet under avsnittet Kommunikationsabonnemang.
 • På flikenPrenumerationer i den högra panelen visas en kontakts aktuella prenumerationer.
  • Om du har köpt tillägget Tillägg för affärsenheterkan du filtrera kontaktpersonens prenumerationer efter affärsenhet. Klicka på rullgardinsmenyn Affärsenhet och välj en affärsenhet.
  • Du kan granska historiken över kontaktpersonens prenumerationsaktivitet genom att klicka på fliken Historik.

manage-contact-subscriptions-panel

 • Om du manuellt vill prenumerera eller omprenumerera en kontakt till en viss prenumerationstyp:
  • Håll muspekaren över prenumerationstypen:
   • Om kontakten ännu inte har angett om den vill ta emot e-postmeddelanden för prenumerationen klickar du på Prenumerera.
   • Om kontakten tidigare har valt att inte ta emot e-postmeddelanden för prenumerationstypen kan du prenumerera på nytt genom att klicka på Återprenumerera.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenynCommunication subscription types (Abonnemangstyper för kommunikation) och väljer sedan enprenumerationstyp.
  • Välj enrättslig grund för kommunikationoch ange förklaringen till samtycke till kommunikation. Dessutom måste du också lägga till enlaglig grund för behandlingför att spåra och lagra kontaktuppgifter i din databas.
  • Klicka påSpara.
 • Om du vill avregistrera en kontakt manuellt från en prenumeration, håll muspekaren över prenumerationen och klicka sedan påAvsluta prenumeration.

Uppdatera prenumerationer i bulk från instrumentpanelen för kontakter

Du kan välja att ta med eller ta bort kontakter från en prenumerationstyp i bulk från kontaktpanelen. Du kan också ta bort en opt-out av all e-poststatus som lagts till manuellt av en användare i ditt HubSpot-konto.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
 • Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill redigera.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Redigera kommunikationsabonnemang.

edit-communication-subscriptions

 • I den högra panelen:
  • Klicka på rullgardinsmenynCommunication subscription types (Abonnemangstyper för kommunikation) och välj sedan enprenumerationstyp.
  • Välj abonnemangsstatus för kontakterna.
  • Om de har valts bort av en HubSpot-användare kan du välja dem igen genom att välja Ta bort avregistrering från alla e-postmeddelanden.
  • Ange en förklaring för kommunikationsmedgivande för dessa kontakter.
  • Om du har GDPR-funktionalitet aktiverad:
   • Välj statusen för kontaktpersonerna när det gäller opt-in.
   • Välj en rättslig grund för att kommunicera med kontakten och ange en förklaring för samtycke till kommunikation för dessa kontakter.Du måste också lägga till enlaglig grund för behandlingför att spåra och lagra kontaktuppgifterna i din databas.
 • Klicka på Spara.

Uppdatera prenumerationsstatusen för kontakter med ett arbetsflöde

Du kan välja dina kontakter till en kommunikationsabonnemangstyp i bulk med hjälp av ett kontaktbaserat arbetsflöde.

Observera: en prenumeration kan inte läggas till med ett arbetsflöde om kontakten tidigare har valt bort den här prenumerationstypen.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
 • Klicka på Skapa arbetsflöde.
 • Välj ett kontaktbaserat arbetsflöde och klicka sedan på Skapa arbetsflöde.
 • Klicka på pennikonen redigera och ange ett arbetsflödesnamn.
 • Klicka på Ange utlösare för registrering för att välja de kontakter som du vill registrera.
 • Klicka på plusikonen + för att lägga till dina arbetsflödesåtgärder.
 • Välj åtgärden Hantera status för e-postprenumeration under Fastighetshantering.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Ny opt-statusför att välja enopt-status.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Communication subscription type och välj sedan enprenumerationstyp.
 • Om du har GDPR-funktionen aktiverad väljerdu en laglig grund för kommunikation och anger förklaringen för samtycke till kommunikation.Du måste också lägga till enlaglig grund för bearbetningför att spåra och lagra kontaktinformationen i din databas.
 • Klicka på Spara.

manage-subscription-status

Avsluta en kontakt från en prenumeration

Om du har inaktiverat din GDPR-funktionalitet kan du skicka marknadsföringsmeddelanden till en kontakt utan att den berörda personen uttryckligen har anmält sitt samtycke. HubSpot spårar när en kontakt själv väljer bort sin e-postlista, men du kan också välja bort en kontakt manuellt eller välja bort en lista med kontakter genom en import.

Observera: din juridiska grupp är alltid den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad i din specifika situation.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.