Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Tickets

Skapa biljetter

Senast uppdaterad: maj 24, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Med biljetter kan du organisera alla dina kundförfrågningar på ett ställe och spåra trender över tid. Du kan skapa enskilda biljetter från sidan med index för biljetter, en kontaktpost eller inkorgen för konversationer. Du kan också automatisera processen med hjälp av arbetsflöden och supportformuläret.

När du har skapat biljetter får du veta hur du skapar instrumentpaneler för att rapportera om dina biljetter.

Skapa ett nytt ärende från indexsidan för ärenden

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.}
 • Klicka på Skapa biljett uppe till höger.
 • I den högra panelen anger du dina biljettuppgifter. Om du vill anpassa vilka egenskaper som visas här klickar du på anpassa egenskaperna längst ner. Följande fält är obligatoriska som standard:
  • Biljettnamn: Ange en beskrivning för den här biljetten: Namn: Ange en beskrivning för den här biljetten.
  • Pipeline: Tilldela den här biljetten till en specifik biljettpipeline som du har skapat.
  • Biljettstatus: Välj en specifik biljettstadium från den pipeline du har valt.

ticket-create-sidebar-associate

Skapa ett ärende från en post

Du kan associera ett befintligt ärende med en specifik kontakt eller skapa ett nytt ärende direkt från kontaktregistret eller kontrollpanelen för kontakter.

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
 • Klicka på namnet på den post som du vill skapa en biljett från.
 • I avsnittet Biljetter klickar du på Lägg till.

Den nya biljetten kommer att associeras med posten.Läs mer om deaktiviteter som kommer att associeras med dessa olika poster.

Skapa biljetter i inkorgen för dina konversationer

Du kan skapa biljetter i din samtalsinkorg från följande kanaler:

Visa vilka av dina e-post- och formulärkanaler som är anslutna till ärendepipelines:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

 • Navigera till Inbox > Inboxes i menyn på vänster sidofältet.
 • I avsnittet Anslutna kanaler visas alla anslutna biljettpipelines i motsvarande kanals kolumn Anslutna till. Klicka på namnet på pipelinen för att redigera inställningarna för pipelinen.

connected-channel-ticket

Skapa biljetter med ett arbetsflöde (endast Service Hub Professional och Enterprise )

Konfigurera ett arbetsflöde för att skapa biljetter automatiskt baserat på specifika registreringsutlösare. Lär dig hur du lägger till åtgärder i arbetsflödet och använder åtgärdenSkapa en biljett.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.