Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Importera data till kryssrutans egenskaper

Senast uppdaterad: november 5, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du importerar data kan du behöva formatera dem så att de passar fastighetens fälttyp. När du importerar data till en kryssrutegenskap kan du importera värden till en egenskap med flera kryssrutor och till en vanlig kryssrutegenskap.

Lägga till värden till en egenskap med flera kryssrutor i en import

Om du vill lägga till eller bifoga värden till en egenskap med flera kryssrutor i en import lägger du till ett semikolon före det första värdet och sedan mellan varje ytterligare värde (;värde 2;värde 3; värde 4) i importfilen.

De här alternativen måste skapas i din egenskap före importen.

Om du till exempel har en egenskap Objekt och en kontakt redan har ett värde gräsklippare för den, kan du importera ytterligare värden till egenskapen för den kontakten genom att inkludera följande i kolumnenProdukti CSV-filen för den kontakten:

;saxar;häckare;klippare

Lägga till värden till ett enda kryssrutemärke i en import

I importfilen skapar du en kolumn för det enskilda kryssrutefältet ochställer in värdet på varje rad till:

  • True eller Yes, för att visas som Yes eller markerad i HubSpot, eller
  • Falsk eller Nej, för att visas som Nej eller inte markerad i HubSpot.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.