Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Źródła zmian w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: maja 20, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot można wyświetlić źródło rekordu, aby zrozumieć, w jaki sposób rekord został utworzony lub wyświetlić historię właściwości rekordu, aby zobaczyć, w jaki sposób jego wartości właściwości były aktualizowane w czasie. Poniższe wartości źródłowe pokazują, które narzędzie lub proces zaktualizował rekord. Na przykład rekord został utworzony przez import lub wartość właściwości rekordu została zmieniona za pomocą przepływu pracy.

Uwaga: niektóre poniższe źródła nie mają zastosowania do właściwości Record source, ponieważ niektóre narzędzia nie mogą tworzyć rekordów.

Rekord można zaktualizować za pomocą następujących źródeł:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.