Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Konfigurera användarmeddelanden i HubSpot

Senast uppdaterad: mars 24, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Användarmeddelanden uppmärksammar dig när olika åtgärder eller aktiviteter sker på ditt konto. Du kan ställa in och styra de meddelanden du får från HubSpot.

Superadministratörer i Enterprise-konton kan ställa in standardinställningar för meddelanden för andra användare. Om standardmeddelanden har ställts in har de inställningar som enskildaanvändare har gjort företräde framför standardinställningarna.

Så här ställer du in dina HubSpot-notiser:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Notiser i den vänstra sidofältets meny.
 • Klicka på flikarna E-post, Skrivbord, Andra appar och Mobilapp för att ställa in vilken typ av meddelanden du vill ta emot.
 • Om du vill aktivera ett meddelande söker du efter eller expanderar meddelandematerialet och markerar kryssrutan för meddelandet. Om du vill radera alla meddelanden väljer du Rensa alla inställningar högst upp i avsnittet Vad du får meddelanden om.

E-post

Klicka för att slå på knappen för att få e-postmeddelanden till din inkorg.

notification-preferences-email

Observera att användare inte får mer än 1 000 e-postmeddelanden per typ av meddelande och dag. När ett meddelande har skickats 1 000 gånger under samma dag till samma e-postadress kommer alla ytterligare sändningar att avbrytas.

Skrivbord

Hur du får meddelande

Det finns tre olika typer av skrivbordsmeddelanden. Klicka för att slå på eller stänga av växeln för var och en av följande aviseringstyper.

 • Klockan: Meddelanden visas som ett rött märke på klockan i navigeringsfältet. Klicka på klockan för att se dina senaste meddelanden.
 • Pop-up: Meddelanden visas på skärmen när du är inloggad och aktiv på ditt HubSpot-konto.
 • Webbläsare: Meddelanden skickas till din webbläsare när du inte är aktiv i HubSpot, men ditt HubSpot-konto är öppet i en annan flik eller ett annat fönster i webbläsaren. Ett meddelande kommer till exempel att utlösas om du har två flikar öppna, varav en är HubSpot, men du är aktiv i fliken som inte är HubSpot. Klicka på Tillåt meddelanden om du vill tillåta HubSpot att visa meddelanden i din webbläsare.
Observera:
 • Om du loggar in på ditt HubSpot-konto i en annan webbläsare måste du aktivera meddelanden i den nya webbläsaren.
 • Om du inte kan visa meddelanden i webbläsaren efter att ha klickat på Tillåt meddelanden kan du också behöva ge tillstånd för att meddelanden ska visas i operativsystemsinställningarna.
 • Omdu vill redigera dina försäljningsmeddelanden i Chrome ändrar du inställningarna för meddelanden i Chrome-tillägget.

notification-preferences-desktop-1

Ljud och utseende

Markera kryssrutan för att spela upp ett ljud när du får ett nytt popup-meddelande eller för att visa en röd prick i webbläsarfliken när du har olästa klockmeddelanden.

Observera: ikonen för meddelanden kommer att visas i webbläsarflikarna i webbläsare som stöder favicon.

Mobilapp

Push-meddelanden och meddelanden i appen skickas till din mobila enhet. Du kan konfigurera dina inställningar för meddelanden i inställningarna i din mobilapp.

Typer av anmälningar

Klicka på anmälningsgrupperna för att expandera ytterligare eller använd sökfältet uppe till höger för att hitta det anmälningsämne du vill redigera. Nedan beskrivs anmälningsavdelningarna och vilka anmälningar de innehåller:

 • Academy: få ett meddelande när det finns en uppdatering om dina certifieringar, utmärkelser och övningar.
 • Annonser: Få ett meddelande när dina annonssekvenser startas eller pausas.
 • Blogg: Få meddelanden när det finns en ny kommentar till ditt utkast till blogginlägg, när en användare delar ett bloggutkast med dig, när det finns en ny kommentar till ditt blogginlägg, när HubSpot har skannat din blogg och när du får ett @-namn i en kommentar i ett utkast till blogginlägg.
 • Samtal: Få meddelanden när ett inkommande telefonsamtal till ditt HubSpot-telefonnummer har loggats.
 • Chatt- och e-postkonversationer: ta emot meddelanden om chatt- och e-postkonversationer från inkorgen för konversationer. Få ett meddelande när en konversation har tilldelats dig, omfördelats till dig, när det finns ett svar på en konversation, när du @-nämner i en konversation och när det finns en ny icke tilldelad konversation i inkorgen. Även om dessa meddelanden är aktiverade får en användare endast ett meddelande om han eller hon tidigare har navigerat till inkorgen. För användare i ett team som har tillgång till inkorgen är det endast huvudmedlemmar i teamet som får meddelanden om icke tilldelade konversationer.
 • Kontakter och företag: Få meddelanden när ett företag eller en kontakt tilldelas dig, när det finns en dubbelpost, när du @-nämns i en företags- eller kontaktpost.
 • Anpassade objekt: Få meddelanden när du tilldelas en post med ett anpassat objekt eller när du @-nämns i en post med ett anpassat objekt.
 • Instrumentpaneler: Få meddelanden när du @-nämns i en anteckning på en instrumentpanel eller när du får behörighet att visa eller redigera en instrumentpanel.
 • Affärer: Få meddelanden när en affär tilldelas dig, när en affär som du äger eller följer flyttas till ett annat affärssteg och när du @-nämns i en affärspost.

Observera: Meddelanden om uppdrag fördröjs med fem minuter efter det att uppdraget har påbörjats. Om du tilldelas flera poster eller uppgifter vid samma tidpunkt kombineras uppdrag av samma typ till ett meddelande efter fördröjningen (t.ex. du har tilldelats [x] kontakter, [x] uppgifter osv.)

Det finns också fall där ett meddelande om uppdrag inte skickas. Du kommer inte attnågot meddelande om du:

 • Feedbackundersökningar: Få meddelanden när det finns en ny kundlojalitet, kundtillfredsställelse, kundsupport eller en anpassad undersökning som skickats in.
 • Formulärinlämningar: Få meddelanden när en besökare eller kontakt skickar in ditt formulär. Den här meddelandetypen visas endast för användare som har tillgång till formulärverktyget.
 • Allmänt: får meddelanden om vissa verktyg och uppdateringar av register. Ta emot meddelanden i följande fall:
  • Godkännanden (BETA): när en lagkamrat begär ditt godkännande, avbryter en godkännandeförfrågan eller godkänner din begäran.
  • Kommentarer: när du nämns med @ i en kommentar och när det kommer en ny kommentar till en aktivitet som du loggat, kommenterat eller nämnts med @.
  • Allmänt: när mål som tilldelats dig ändrar status.
  • Marknadsplats: när en recension som du har skrivit eller rapporterat på Solutions eller App Marketplace har uppdaterats, när en cookie-skanning har avslutats och när en återställning av en import har slutförts.
  • Projekt: när det finns en uppdatering av ett projekt som du är tilldelad eller när du har blivit @-nämnd i ett projekt.
  • Uppdateringar av poster: när en post som du äger eller följer associeras med en annan post, när en ny aktivitet loggas på en post som du äger eller när någon tittar på ett dokument som du äger.
 • Listor: Få meddelanden när en lista har avslutats och är redo att användas.
 • Marknadsplats: Få meddelanden om dina tillgångar och köp på Marknadsplatsen. Få meddelanden när en uppdatering av en tillgång är tillgänglig, en återbetalning begärs, ett köp bekräftas, en återbetalning utfärdas, en begäran om återbetalning avbryts eller en begäran om återbetalning avslås.
 • Betalningar: Få meddelanden när en betalning initieras, när en kund gör ett köp och när en inkasserad betalning har skickats till ditt bankkonto.
 • Citat: får meddelanden om citat. Få meddelanden när en kontrasignering behövs, en offert har betalats, en offert har undertecknats av en kund, en offert som du har kontrasignerat har undertecknats fullständigt eller en offert som du äger har undertecknats fullständigt.
 • SEO-sökning: Få ett meddelande när en SEO-sökning är klar för din domän.
 • Systemmeddelanden: Få meddelanden när den första datasynkroniseringen har slutförts, när exporten är klar för nedladdning, när importen är klar, när din Salesforce-integration är pausad eller när det finns ett synkroniseringsfel, eller när en Salesforce-användare begär åtkomst till en post i HubSpot.
 • Uppgifter: Få meddelanden när du tilldelas en uppgift, när en uppgift som du tilldelats förfaller eller när du @-nämns i en anteckning om en uppgift. Du kan också välja att få ett e-postmeddelande varje vardag som en sammanfattning av dina uppgifter.

Observera att uppgifter som skapas via HubSpot API inte utlöser någon anmälan.


 • Biljetter: Få meddelanden när du tilldelas ett ärende, när ett ärende som du äger eller följer flyttas till en annan status eller när du @-nämns i ett ärende.
 • Transkribering och analys: Få meddelanden när spårade termer hittas i ett samtal, när transkriberingen från inspelningen är klar och när spårade termer är redo för rapportering.
 • Webbplatsbesök (endast e-post): Få meddelanden när kontakter, företag och potentiella kunder besöker din webbplats.
 • Arbetsflöden: Få meddelanden när en "skicka meddelande"-åtgärd utlöses för din användare i ett arbetsflöde. Du kan också välja att få ett e-postmeddelande varje fredag om ett arbetsflöde har en ändring i inskrivningar.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.