Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Skapa kontakter

Senast uppdaterad: maj 13, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Alla som interagerar med ditt företag kan sparas som en kontakt i HubSpot. Exempel på kontakter är besökare som konverterar på ett formulär, besökare som kontaktar ditt chattteam eller potentiella kunder som ditt team träffade under ett evenemang.

Det finns olika sätt att skapa kontakter i HubSpot:

Om en person interagerar med ditt företag utanför ovanstående sätt kan du också skapa kontakter manuellt:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Klicka påSkapa kontakt uppe till höger.

  • Klicka påSkapa kontakt. Om du vill spara och sedan skapa en annan kontakt klickar du på Skapa och lägg till en annan.

Observera: Det rekommenderas inte att lägga till kontakter i CRM utan en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för attavdubbla kontakter ochautomatiskt associera kontakter med företag.

När du har skapat en kontakt kan du få tillgång till deras post för att logga och hämta information. Du bör överväga att associera en kontaktpost till andra objekt, till exempel företag, affärer och biljetter. På så sätt kan du hålla reda på relationerna mellan dina objekt i HubSpot och HubSpot kan synkronisera relevanta aktiviteter mellan dessa associerade objekt.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.