Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Förstå marknadsföringskontakter

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise

När du köper ett Marketing Hub-abonnemang väljer du en kontaktnivå för att sätta en gräns för hur många kontakter du kommer att kontakta via HubSpot-marknadsföringsverktyg varje månad (t.ex. marknadsföringsmejl, annonser). De kontakter som ingår i den här nivån kallas marknadsföringskontakter och är de enda kontakter som påverkar kostnaden för din prenumeration. Alla kontakter som du inte planerar att marknadsföra dig till kallas icke-marknadsföringskontakter. Kontakter som inte är marknadsföringsrelaterade räknas inte in i din kontaktnivå, och du debiteras inte för dessa kontakter.

Nedan får du veta mer om hur du använder marknadsföringskontakter, uppdaterar kontakters marknadsföringsstatus och navigerar i faktureringscykler för kontakter.

Observera: Följande information gäller endast för Marknadsföringshubben Starter-, Professional- och Enterprise-konton med marknadsföringskontakter. Äldre Marknadsföringshubben konton kanske inte har marknadsföringskontakter. Läs mer om hur du kontrollerar om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter eller begär marknadsföringskontakter för ditt konto.

Kontrollera din tillgång till marknadsföringskontakter

Alla nya Marknadsföringshubben konton innehåller marknadsföringskontakter. Om du köpte ditt Marknadsföringshubben prenumeration innan marknadsföringskontakterna infördes kanske du inte har tillgång för närvarande. Om du vill kontrollera om ditt Navet för marknadsföring abonnemanget innehåller marknadsföringskontakter:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Konto och fakturering.
 • Under Produkter och tillägg kontrollerar du om din Marknadsföringshub prenumeration visar Marknadskontakter.

marketing-contacts

 • Om det står Marketing Contacts i din prenumeration kan du använda marknadsföringskontakter.
 • Om det inte står Marketing Contacts på din prenumeration har du inte tillgång till marknadsföringskontakter. Om du vill få tillgång till dem kan du kontakta din Customer Success Manager.

Övervaka dina marknadsföringskontakter

Antalet marknadsföringskontakter på ditt konto påverkar faktureringen av ditt konto på månadsbasis. HubSpot skickar meddelanden till dig när antalet marknadsföringskontakter närmar sig din gräns för kontaktnivåer, men du kan också övervaka antalet marknadsföringskontakter när som helst. Nedan får du veta mer om vad som händer om du överskrider eller ligger under din kontaktnivå och hur du kan hålla koll på ditt kontos marknadsföringskontakter.

Läs mer om fakturering av marknadsföringskontakter.

Ange kontakter som marknadsföring och icke-marknadsföring

För att kunna hantera dina kontakter måste du vara medveten om när kontakter automatiskt fastställs som marknadsföring eller icke-marknadsföring och förstå hur och när du kan uppdatera en kontakts status manuellt. Nedan finns resurser som hjälper dig att förstå och uppdatera marknadsföringsstatusen.

Verktyg som endast fungerar med marknadsföringskontakter

Följande marknadsföringsverktyg i ditt HubSpot-konto fungerar endast för kontakter som har ställts in som marknadsföring:

Observera att andra typer av e-postmeddelanden kan skickas till dina kontakter som inte är marknadsföringsrelaterade, t.ex. e-postmeddelanden för försäljning, Chattutskrift av e-post från konversationer, e-postmeddelanden för registrering, e-postmeddelanden för återbetalning av biljetter, e-postmeddelanden för transaktioner, och undersökningar om kundåterkoppling.

Egenskaper för marknadsföringskontakter

Det finns en uppsättning kontaktegenskaper som anger en kontakts aktuella status, när statusen uppdaterades, av vilken användare eller vilket verktyg den uppdaterades och hur statusen kommer att ändras vid nästa uppdateringsdatum. Lär dig hur du kontrollerar en kontakts egenskapsvärde.

 • Marknadsföringskontakt fram till nästa uppdatering: anger om en kontakt kommer att betraktas som en marknadsföringskontakt eller en kontakt som inte är en marknadsföringskontakt vid nästa uppdateringsdatum.
  • När värdet är Ja är kontakten för närvarande en marknadsföringskontakt, men kommer att ställas in som en kontakt som inte är en marknadsföringskontakt vid nästa uppdateringsdatum.
  • När det är tomt förblir kontaktens nuvarande status densamma efter uppdateringsdatumet.
 • Status för marknadsföringskontakt: anger om kontakten för närvarande är en marknadsföringskontakt eller inte.
  • När det är Marknadskontakt är kontakten en marknadsföringskontakt och räknas in i din kontaktnivå under den här perioden.
  • När den är Icke-marknadsföringskontakt är kontakten en kontakt som inte är marknadsföringskontakt och räknas inte till din kontaktnivå under den här perioden.
 • Källtyp för status för marknadsföringskontakt: anger det verktyg som fastställde det senaste värdet i kontaktens status för marknadsföringskontakt.
 • Källnamn för status för marknadsföringskontakt: anger ID för den specifika användaren, aktiviteten eller verktyget som fastställde det senaste värdet i kontaktens status för marknadsföringskontakt.

Läs mer om HubSpot:s standardegenskaper för kontakter.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.