Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie kontaktów

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Każda osoba, która wchodzi w interakcję z Twoją firmą może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykłady kontaktów to odwiedzający, którzy dokonują konwersji w formularzu, odwiedzający, którzy kontaktują się z zespołem czatu, lub potencjalni klienci, których Twój zespół spotkał podczas wydarzenia. Poszczególne kontakty można tworzyć ze strony indeksu kontaktów lub tworzyć kontakty za pomocą innych narzędzi HubSpot.

Aby dostosować sposób tworzenia kontaktów, dowiedz się, jakustawić właściwości, które pojawiają się podczas tworzenia kontaktów przez użytkowników.

Aby ręcznie utworzyć kontakt:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz kontakt.
  • W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu. Po wypełnieniu nazwy i/lub adresu e-mail kontaktu pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij u góry opcję Edytuj ten formularz.

Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do CRM bez adresu e-mail, ponieważ. HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.

create-contact
  • Wsekcji Skojarzkontakt z należy wyszukać i wybrać opcjęrekordy . kontakt jest powiązany z. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij przycisk Edytuj ten formularz u góry.
  • Jeśli włączyłeś na swoim koncie funkcjonalność GDPR, wybierz opcje, które wskazują podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
  • Jeśli Twoje konto ma kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy. Jeśli nie zaznaczysz tego podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz kontakt. Aby zapisać, a następnie utworzyć kolejny kontakt, kliknij przycisk Utwórz i dodaj kolejny.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia kontaktów w HubSpot:

Po utworzeniu kontaktu można uzyskać dostęp do jego rek ordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Rekord kontaktu można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy, transakcje i bilety. Skojarzenia pomagają śledzić relacje między obiektami w HubSpot i umożliwiają synchronizację odpowiednich działań między tymi skojarzonymi obiektami.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.