Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie kontaktów

Data ostatniej aktualizacji: września 21, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Każda osoba, która wchodzi w interakcję z Twoją firmą, może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykłady kontaktów obejmują odwiedzających, którzy dokonują konwersji w formularzu, odwiedzających, którzy kontaktują się z zespołem czatu lub potencjalnych klientów, których zespół spotkał podczas wydarzenia. Poszczególne kontakty można tworzyć na stronie indeksu kontaktów lub za pośrednictwem innych narzędzi Hub Spot.

Aby dostosować sposób tworzenia kontaktów, dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się, gdy użytkownicy tworzą kontakty.

Aby ręcznie utworzyć kontakt:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty..
  • W prawym górnym rogu kliknij Utwórz kontakt.
  • W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu. Po wprowadzeniu nazwy i/lub adresu e-mail kontaktu pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do CRM bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.

create-contact
  • W sekcji Associate contact with wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązany jest kontakt. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
  • Jeśli na koncie włączono funkcję RODO, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
  • Jeśli konto zawiera kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz kontakt. Aby zapisać, a następnie utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.

Istnieją dodatkowe sposoby tworzenia kontaktów w HubSpot:

Po utworzeniu kontaktu można uzyskać dostęp do jego rekordu, aby rejestrować i pobierać informacje. Rekord kontaktu można powiązać z innymi obiektami, takimi jak firmy, transakcje i bilety. Powiązania pomagają śledzić relacje między obiektami w HubSpot i umożliwiają HubSpot synchronizację odpowiednich działań między tymi powiązanymi obiektami.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.