Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Sprawozdanie z wyników

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot masz do dyspozycji wiele sposobów raportowania działań marketingowych, sprzedażowych i usługowych. Dowiedz się, jak skonfigurować konto w celu skutecznego raportowania, korzystać z biblioteki raportów HubSpot, tworzyć niestandardowe raporty i budować pulpity raportów. Wiele z narzędzi HubSpot zawiera również analitykę specyficzną dla danego narzędzia, taką jak wydajność wiadomości e-mail czy zapisy do przepływu pracy.

Poniżej znajduje się przegląd sposobów, w jakie można mierzyć wydajność w HubSpot. W każdej sekcji znajdują się odnośniki do szczegółowych instrukcji dotyczących poszczególnych zadań.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że jesteś zalogowany na swoim koncie. Dowiedz się więcej o logowanie do HubSpot.

Konfigurowanie śledzenia witryny i prognoz sprzedaży

Chociaż wiele raportów HubSpot jest gotowych do użycia po wyjęciu z pudełka, niektóre typy raportów wymagają konfiguracji lub aktywacji, aby rozpocząć gromadzenie danych. Jeśli w Twojej witrynie znajdują się strony inne niż HubSpot, zainstaluj kod śledzenia, aby zbierać dane z tych stron. Jeśli posiadasz witryny w wielu domenach, skonfiguruj śledzenie witryn w różnych domenach i utwórz osobne widoki analityczne. Aby prognozować przychody dla całego zespołu sprzedaży, skonfiguruj kategorie i cele przychodów ze sprzedaży.

Korzystanie z raportów standardowych

Twoje konto HubSpot zawiera standardowe raporty, dzięki którym możesz zacząć mierzyć sukces swojej firmy. Przejrzyj bibliotekę raportów, aby znaleźć gotowy raport odpowiadający Twoim potrzebom lub skorzystaj z narzędzia analitycznego, aby wyświetlić zarówno ogólne, jak i szczegółowe wskaźniki dotyczące Twojej witryny internetowej, działań sprzedażowych, działań serwisowych i innych.

Twórz niestandardowe raporty

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, skorzystaj z narzędzia raportów, aby tworzyć niestandardowe raporty dla pojedynczych lub wielu obiektów, tworzyć raporty lejków oraz raporty atrybucji. Dzięki zaawansowanemu kreatorowi raportów niestandardowych możesz tworzyć raporty wykorzystujące źródła danych z całego konta, w tym obiekty niestandardowe.

Tworzenie i zarządzanie pulpitami

Pulpity nawigacyjne służą do grupowania raportów niestandardowych i standardowych. Pulpity można tworzyć dla różnych zespołów w ramach konta w oparciu o informacje, które są im potrzebne. Na przykład, można utworzyć pulpity wydajności strony internetowej i poczty elektronicznej dla zespołu marketingowego oraz pulpity wydajności sprzedaży dla zespołu sprzedażowego. Można również osadzać na pulpitach nawigacyjnych treści zewnętrzne, aby pobierać dane spoza HubSpot.

Mierz wydajność poszczególnych narzędzi

Wiele narzędzi HubSpot umożliwia analizowanie ogólnych i indywidualnych danych dotyczących zasobów. Na przykład, w narzędziu do obsługi poczty e-mail można wyświetlić łączne wskaźniki wszystkich kampanii marketingowych, a także wskaźniki dla poszczególnych wiadomości e-mail. Wykorzystaj ten typ raportowania, aby zrozumieć zarówno wpływ wysokiego poziomu, jak i to, jak radzą sobie poszczególne aktywa.