Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Domyślne właściwości biletów HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości zgłoszeń, które pozwalają uchwycić szczegóły potrzebne do utworzenia nowego zgłoszenia. Możesz także tworzyć niestandardowe właściwości zgłoszeń, aby przechwytywać informacje najbardziej istotne dla Twoich potrzeb biznesowych.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktu HubSpot, domyślnych właściwościach firmy i domyślnych właściwościach transakcji oraz o tym, jak zarządzać właściwościami, w tym wyświetlać ich wewnętrzne nazwy i tworzyć nowe niestandardowe właściwości.

Informacje o bilecie

 • Jednostki biznesowe: jednostki biznesowe, do których przypisane jest zgłoszenie.
 • Kategoria: główny powód, dla którego klient zwrócił się o pomoc.
 • Datazamknięcia: data zamknięcia zgłoszenia.
 • Datautworzenia: data utworzenia zgłoszenia.
 • Utworzone przez ID użytkownika: użytkownik, który utworzył zgłoszenie. Ta wartość jest automatycznie ustawiana przez HubSpot i nie może być modyfikowana.
 • First agent email response date: data pierwszej odpowiedzi od agenta. Wartość ta jest automatycznie ustawiana przez HubSpot za pierwszym razem, gdy użytkownik odpowiada na wiadomość e-mail powiązaną ze zgłoszeniem ze skrzynki odbiorczej konwersacji lub rekordu zgłoszenia. Odpowiedzi wysłane z innej skrzynki odbiorczej (np. Gmail, Outlook) lub ręcznie zarejestr owane w rekordzie zgłoszenia nie zaktualizują tej właściwości.
 • HubSpot team: nazwa zespołu powiązanego z właścicielem zgłoszenia.
 • Data ostatniej aktywności: ostatnia data i godzina zarejestrowania notatki, połączenia, śledzonej i zarejestrowanej wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży, spotkania, wiadomości LinkedIn/SMS/WhatsApp, zadania lub czatu w rekordzie zgłoszenia. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie ostatniej daty/godziny ustawionej dla aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje połączenie i wskaże, że miało ono miejsce dzień wcześniej, właściwość Data ostatniej aktywności pokaże wczorajszą datę.
 • Dataostatniego kontaktu: ostatni raz, gdy połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie zostało zarejestrowane w zgłoszeniu.
 • Data ostatniejodpowiedzi klienta: data ostatniej odpowiedzi klienta.
 • Data ostatniejmodyfikacji: data ostatniej modyfikacji dowolnej właściwości zgłoszenia.
 • Identyfikatory połączonych zgłoszeń: identyfikatory rekordów zgłoszeń, które zostały połączone w rekord zgłoszenia. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot po zakończeniu scalania zgłoszeń.
 • Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla zgłoszenia. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłego połączenia, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania przy użyciu funkcji dziennika , a także tworzenie przyszłego zadania lub planowanie przyszłego spotkania.
 • Liczba powiązanych firm: liczba firm powiązanych z danym zgłoszeniem. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
 • Liczba działań sprzedażowych: łączna liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla zgłoszenia. Działania sprzedażowe obejmują rozmowę telefoniczną, rozmowę na czacie, wiadomość na LinkedIn, wiadomość pocztową, spotkanie, notatkę, e-mail sprzedażowy, wiadomość SMS, zadanie lub wiadomość WhatsApp. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu działań.
 • Liczba kontaktów: łączna liczba działań powiązanych z danym zgłoszeniem. Możliwe działania obejmują połączenia telefoniczne, rozmowy na czacie, wiadomości na LinkedIn, korespondencję pocztową, spotkania, e-maile sprzedażowe, wiadomości SMS lub WhatsApp. W przeciwieństwie do właściwości Liczba działań sprzedażowych, zadania i notatki nie są uwzględniane w tej właściwości. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie.
 • Data przypisania właściciela: ostatnia data przypisania właściciela Hub Spot do kontaktu. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot i może być używana do segmentacji i raportowania.
 • Pipeline: pipeline zawierający to zgłoszenie.
 • Priorytet: poziom uwagi wymagany dla zgłoszenia.
 • Record ID: unikalny identyfikator zgłoszenia. To pole jest ustawiane automatycznie i nie można go edytować. Może być używane podczas aktualizacji zgłoszeń poprzez import lub API.
 • Źródło: kanał, w którym zgłoszenie zostało pierwotnie przesłane.
 • Opis zgłoszenia : pełny opis zgłoszenia.
 • Nazwa zgłoszenia: krótkie podsumowanie zgłoszenia.
 • Właściciel zgłoszenia: właściciel zgłoszenia. Jeśli w skrzynce odbiorczej konwersacji skonfigurowano reguły automatycznego przypisywania, właściciel zgłoszenia będzie taki sam jak właściciel konwersacji.
 • Status zgłoszenia: etap potoku zawierający to zgłoszenie.
 • Czas do pierwszej odpowiedziSLA: czas między pierwszą odpowiedzią na zgłoszenie a terminem odpowiedzi na zgłoszenie na podstawie umowy SLA. Ta właściwość pojawi się tylko po ustawieniu umów SLA w skrzynce odbiorczej.
 • Czas do pierwszej odpowiedzi Status zgłoszenia SLA: status zgłoszenia na podstawie umowy SLA dotyczącej pierwszej odpowiedzi na zgłoszenie. Ta właściwość pojawi się tylko po ustawieniu umów SLA w skrzynce odbiorczej. Opcje obejmują:
  • Aktywna umowa S LA: umowa SLA jest ustawiona dla pierwszej odpowiedzi na zgłoszenie, ale nie jest obecnie oznaczona jako Wkrótce, Zaległe ani ukończone.
  • Wkrótce: pierwsza odpowiedź powinna zostać wkrótce ukończona w celu spełnienia umowy SLA zgłoszenia.
  • Zaległe : pierwsza odpowiedź na zgłoszenie jest zaległa w oparciu o umowę SLA.
  • Umowa SLA ukończonana czas: pierwsza odpowiedź na zgłoszenie nastąpiła w ramach czasowych umowy SLA.
  • Umowa SLA zakończona zopóźnieniem : pierwsza odpowiedź na zgłoszenie nastąpiła poza ramami czasowymi umowy SLA.
 • Czas do zamknięcia: czas między utworzeniem a zamknięciem zgłoszenia.
 • Timeto close SLA due date: czas między zamknięciem zgłoszenia a terminem zamknięcia zgłoszenia na podstawie umowy SLA. Ta właściwość pojawi się tylko po ustawieniu umów SLA w skrzynce odbiorczej.
 • Czas do zamknięcia statusu zgłoszenia S LA: status zgłoszenia na podstawie umowy SLA dotyczącej zamknięcia zgłoszenia. Ta właściwość pojawi się tylko po ustawieniu umów SLA w skrzynce odbiorczej. Opcje obejmują:
  • Aktywna umowa S LA: umowa SLA jest ustawiona na czas zamknięcia zgłoszenia, ale nie jest obecnie oznaczona jako Wkrótce, Zaległe lub zakończone.
  • Wkrótce dozamknięcia : zgłoszenie powinno zostać zamknięte wkrótce w celu spełnienia umowy SLA zgłoszenia.
  • Zaległe: czas na zamknięcie zgłoszenia jest opóźniony w oparciu o umowę SLA.
  • Umowa SLA zakończonana czas: zgłoszenie zostało zamknięte w ramach czasowych umowy SLA.
  • Umowa SLA zakończona zopóźnieniem : zgłoszenie zostało zamknięte poza ramami czasowymi umowy SLA.
 • Czas do pierwszej odpowiedzi agenta: czas między utworzeniem zgłoszenia a pierwszą odpowiedzią agenta.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.