Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Workflows

Felsöka vanliga arbetsflödesfel

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional

I instrumentpanelen för arbetsflöden visas en lista över arbetsflöden där registrerade poster har stött på fel. Därifrån kan du navigera in i arbetsflödet för att åtgärda felet.

Om du vill ta reda på varför din post inte registreras kan du läsa mer om att felsöka registrering i arbetsflöden istället.

Identifiera arbetsflöden med fel

Visa arbetsflöden med fel:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
 • Om något av dina arbetsflöden har fel visas en röd indikator på fliken Arbetsflöden med fel. Om du vill visa arbetsflödena klickar du på fliken Arbetsflöden med fel.

  workflows-with-errors-tab
 • Visa listan över arbetsflöden med fel. Om du vill visa felen i ett specifikt arbetsflöde klickar du på arbetsflödetsnamn. Du kommer då till sidan med detaljer om arbetsflödet.
 • På informationssidan kan du visa de senaste 90 dagarnas arbetsflödeshistorik. Under kolumnenHändelse kan du visa eventuella senaste arbetsflödesfel. Du kan också visa arbetsflödesfel från arbetsflödeshistoriken.

  workflow-details-error0
 • Granska de vanligaste arbetsflödesfelen nedan. Fel kan antingen bero på hur arbetsflödet är upplagt eller på problem med de registrerade posterna:
  • Om du vill åtgärda fel som är kopplade till ett arbetsflöde klickar du på Redigera uppe till höger för att komma åt arbetsflödesredigeraren.
  • Om du vill åtgärda fel som är kopplade till en post klickar du på postens namn för att få tillgång till objektposten.

Det är inte möjligt att manuellt ta bort ett arbetsflöde från den här fliken eller att avfärda befintliga fel i ett arbetsflöde. Om du vill ta bort ett arbetsflöde från fliken Arbetsflöden med fel måste du åtgärda alla fel i arbetsflödet. Om arbetsflödet inte stöter på några nya fel under de kommande sju dagarna tas det bort från fliken Arbetsflöden med fel.

Vanliga arbetsflödesfel

Nedan följer några vanliga arbetsflödesfel som du kan stöta på och de typiska stegen för att lösa dem. När du har uppdaterat arbetsflödet eller posten kan du försöka registrera kontakten manuellt i arbetsflödet igen.

Fel Vad felet betyder Åtgärder för att lösa felet
Egenskapen kunde inte ställas in eftersom kontakten/företaget/affären inte är associerad med några målposter. Åtgärden Ange egenskapsvärde eller Kopiera egenskapsvärde försöker utföras, men det finns ingen associerad post att uppdatera.

Om du till exempel använder ett kontaktbaserat arbetsflöde och åtgärden Kopiera egenskapsvärde för att kopiera branschegenskapen till en kontakts associerade företag, men kontakten inte har något associerat företag.
För enskilda poster kan du manuellt koppla den registrerade posten till en målpost innan du registrerar igen.

För att undvika det här felet framöver kan du lägga till ett och-kriterium i din aktiveringsutlösare för registrering för att se till att endast poster med associerade målposter registreras. I ett kontaktbaserat arbetsflöde kan du till exempel använda kriterierna Företagets ID är känt.


Kontakten är inte associerad med ett företags-ID Det här felet uppstår på samma sätt som ovan om du använder åtgärden Kopiera företagsegenskapsvärde i ett kontaktbaserat arbetsflöde, men kontakten inte har något associerat företag.
Livscykelstadiet kunde inte uppdateras eftersom det skulle ha ställts in baklänges Åtgärden Ange egenskapsvärde kan endast ange en postens standardegenskap för livscykelstadiet till ett värde längre ner i tratten.

Det här felet uppstår om arbetsflödet försöker ställa in en postens livscykelstegsegenskap bakåt, till exempel från lead till prenumerant.

Läs mer om hur du använder livscykelstadier.
Om du vill ställa in en postens livscykelstadium till ett visst värde oavsett dess nuvarande livscykelstadium använder duförst åtgärdenRensa egenskapsvärde.


E-post skickades inte till kontakten eftersom det är en kontakt som inte är marknadsföringsansvarig. Åtgärden Skicka e-post i ett arbetsflöde kan endast användas med marknadsföringskontakter.

Läs mer om marknadsföringskontakter.

Om du vill registrera och skicka e-post till endast befintliga marknadsföringskontakter i det här arbetsflödet kan du lägga till ett och-kriterium i registreringstriggern för att registrera kontakter med statusegenskapen Marknadskontakt som endast Marknadskontakt.

Om du vill skicka det här e-postmeddelandet till alla kontakter som är registrerade i arbetsflödet kan du lägga till åtgärden Ange status för marknadsföringskontakt och fördröja den före åtgärden Skicka e-postmeddelande. Observera att den här åtgärden ökar antalet marknadsföringskontakter, vilket kan påverka faktureringen.


Tidigare avregistrerad från den här prenumerationstypen Det här felet kan uppstå av två anledningar:
 • Kontakten har tidigare manuellt avregistrerat sig från dina e-postmeddelanden.
 • Den här portalen har GDPR-funktionalitet aktiverad och kontakten har inte valts in i e-postens obligatoriska prenumeration.
I det här fallet beror lösningen på orsaken till felet:
E-post till den här mottagaren har tidigare avvisats. Det beror på felets orsak: Tidigare e-postmeddelanden till den här kontaktens e-postadress har inte kunnat skickas.

Läs mer om typer av avvisningar av e-postmeddelanden.
Bekräfta att kontaktpersonens e-postadress är giltig. Om så är fallet kan du manuellt ta bort den hårda studsen från posten och försöka skicka e-postmeddelandet igen.

Det är inte möjligt att skicka ett automatiserat e-postmeddelande på nytt, men du kan göra det:
Mottagaren har strukits på grund av lågt engagemang. Undertryckning av Graymail har aktiverats i antingen:
 • det specifika automatiserade e-postmeddelandet
 • Kontots inställningar för marknadsföringsmeddelanden

Läs mer om gråpost och oengagerade kontakter i HubSpot.

Om du vill skicka e-postmeddelandet till oengagerade kontakter ska du se till att gråmail-undertryckning har stängts av.

Du kan dock kontrollera att kryssrutan Skicka inte till oengagerade kontakter är avmarkerad på fliken Skicka i arbetsflödets automatiserade e-postmeddelande.


Efter det ska du se till att växeln Skicka inte till oengagerade kontakter är avstängd i kontots inställningar för prenumeration av marknadsföringsmeddelanden.

Åtgärden hoppades över eftersom den skulle ha utförts tidigare. Arbetsflödet är en Centrera på ett datumellerCentrera på en datumegenskap kontaktbaserat arbetsflöde och kontakten registrerades efter att det fastställda datumet för en åtgärd har passerat.

Om arbetsflödet till exempel har ställts in för att skicka ett e-postmeddelande den 11 november, men kontakten registreras efter utförandedatumet den 12 november.
För arbetsflöden med åtgärder som ska utlösas vid ett visst datum kan du ignorera det här felet. Den registrerade kontakten hoppar över till nästa tillgängliga åtgärd.

För arbetsflöden med ett återkommande syfte, t.ex. för att utlösa ett e-postmeddelande vid en kunds födelsedag eller årsdag, kan du ställa in arbetsflödet så att det återkommer årligen. Då kan kunden registrera sig i arbetsflödet och utföra alla arbetsflödesåtgärder oavsett när de registrerades.

Inställningar utanför tidsfönstret. Åtgärden är omplanerad till [nytt datum och ny tid]. ArbetsflödesinställningenVilka tider vill du att åtgärderna ska utföras har ställts in på en viss tidsram, men den registrerade posten har nått en åtgärd utanför denna tidsram. Om du vill att dina arbetsflödesåtgärder ska kunna utföras när som helst i arbetsflödesredigeraren kan du göra följande:
 • Klicka på fliken Inställningar.
 • Under Vilka tider vill du att åtgärderna ska utföras väljer du Valfri tidpunkt.

Om du bara vill att åtgärder ska utföras inom en viss tidsram kan du ignorera felet och åtgärden kommer att utföras vid nästa berättigade datum och tid.